Maak een nieuwe laag aan met CTRL+J en vul deze met zwart
Geef in deze laag een ruis van 30%
Vervaag deze laag met 1 pix
Filter met CTRL+L wat ruis weg
Maak nu de rest extra scherp
Geef er een bewegings richting aan
Zet deze laag nu op zwaklicht
 
Haal de onderlaag op met CTRL+L